Det kommunala kulturstödet

Det kommunala kulturstödet till hembygdsföreningarna för 2013 uppgick till 28 miljoner kronor.

Hembygdsföreningarna i länen har under 2013 tagit hand om 10000 byggnader, 5 miljoner föremål, 25000 hyllmeter arkiv och svarat för 22000 publika arrangemang med totalt 5 miljoner besökare. Det är en verksamhet helt i linje med det statliga målet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

Utan föreningarnas insatser skulle mycket kunskap om vårt kulturarv gå förlorad och det lokala kulturlivet skulle också vara mycket fattigare. Därför behövs det kommunala kulturstödet och bör utökas.leobergman.nu

Lyckoforskningen

Lyckoforskningen.

Senaste forskning i lycka från Umeå och Göteborgs universitet visar att det bland annat vikten av måluppfyllelse för att man ska må bra. Till viktiga psykologiska lyckofaktorer hör bland annat förmågan att leva i nuet, att känna optimism inför framtiden och att förhålla sig positiv i tider av motgångar. 

Lyckans många källor

Dina personlighetsdrag kan påverka din lycka. Störst betydelse har emotionell stabilitet, extraversion samt samvetsgrannhet.


Det kommunala kulturstödet

Det kommunala kulturstödet till hembygdsföreningarna för 2013 uppgick till 28 miljoner kronor.

Hembygdsföreningarna i länen har under 2013 tagit hand om 10000 byggnader, 5 miljoner föremål, 25000 hyllmeter arkiv och svarat för 22000 publika arrangemang med totalt 5 miljoner besökare. Det är en verksamhet helt i linje med det statliga målet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

Utan föreningarnas insatser skulle mycket kunskap om vårt kulturarv gå förlorad och det lokala kulturlivet skulle också vara mycket fattigare. Därför behövs det kommunala kulturstödet och bör utökas.


leobergman.nu

Oberoende journalistik

Oberoende journalistik existerar inte. Tv- och radiolicensen (Radiotjänsten) har spelat ut sin roll. Att locka medborgarna med lögn om att tv och radio är oberoende är omodernt.

Allt idag är vinklat åt ett eller annat håll. Journalisterna ingår i olika kretsar och skriver å sina vänners vägnar. Eller för att driva fram en ideologi de är anhängare av. Det är vardagsmat idag. 

Se bara på Aftonbladet som propagerar om allt möjligt. Aftonbladet har släppt koll på sina skribenter och därmed finns inga regler. Ju det finns en regel: att skapa artiklar som genererar besökare. Man får alltså skriva vilken dynga som helst, man bryr sig inte om innehållet, om innehållet stämmer överens med verkligheten eller inte. Det är passe. Det viktigaste verkar vara att ljuga ihop något för att dra besökarna till sajten (Aftonbladet.se). Nu är Aftonbladet ej finansierat av Radiotjänsten. Men det får statligt tidningsstöd. Man undrar till vilken nytta.

Svt går in och vinklar frågorna i de politiska debatterna. Hedenmo får nästan fria händer att bete sig hur hon vill när det är debatt. Är det oberoende journalistik? Nej.

Det finns oändligt med exempel på beroende journalistik som utger sig för att vara oberoende journalistik. Ja, Radiotjänsten har spelat ut sin roll.

Regeringens budget föll

Regeringens budget föll idag i riksdagen när Sverigedemokraterna röstade för Alliansens budgetmotion.

Alliansens står fast vid egna budgeten

Allianspartierna står fast vid att de kommer rösta på sitt eget budgetförslag idag - om det blir en budgetomröstning.

Satsning på lågavlönade kvinnor

70 miljoner kronor satsas på lågavlönade kvinnodominerade yrkesgrupper. Det blev klart när den nya majoriteten S+MP+Fi+V i Stockholm presenterade sin budget på onsdagen. Två grupper som kan få ta del av satsningen är barnskötare och undersköterskor.

Vårdvalet har gynnat friska och rika

Vårdvalet och vårdgarantin har gynnat friska människor med god ekonomi. Det visar Riksrevisionens granskning av hur reformerna påverkat primärvården. Riksrevisionen skriver i ett pressmeddelande att reformerna gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om att alla ska få likvärdig vård och att de svårast sjuka ska prioriteras.

Jämlikhet leder till ett bättre samhälle

Om regeringen sköter sitt jobb rätt, då kommer jämlikheten att öka. Med den ökade jämlikheten har vi en chans att skapa opinion och stöd för en välfärdspolitik som på allvar är inkluderande och mänsklig. För om regeringen lyckas med sin politik så kommer människor att våga tro på ett bättre samhälle. Blicken kommer att flyttas från de egna bankkontona till de stora samhällsproblemen.

Stressavgift kan ge mindre ohälsa

Arbetsmiljöverkets inspektioner nyligen visar att en majoritet av arbetsgivarna saknar rutiner, trots att det även ingår i lagens krav. Det är idag i högre grad skattebetalarna, inte arbetsgivarna, som betalar för ett ohållbart arbetsliv. Någon form av stressavgift vore på sin plats, om goda argument inte hjälper.

Dags för en ny ekonomisk politik

Nu krävs en ny ekonomisk politik som på allvar bekämpar arbetslösheten och skapar jämlikhet. Rusta upp vägar och bygg järnvägar. Satsa på bostadsbyggande. Bygg om Sverige till en klimat- och energismart tillväxtekonomi. Återindustrialisera landet. Investera i skola, högskola och forskning. Regeringen Löfven bör gå i bräschen för en ny ekonomisk politik där lägre arbetslöshet går före budgetbalans.

SD skapar regeringskris

SD fäller Löfven-regeringens budget och skapar därmed en regeringskris. SD röstar på Alliansens budget. 

LeoBergman: budgetrysaren kan sluta i regeringskris

LeoBergman: budgetrysaren kan sluta i regeringskris.

Inget SD-besked. Sverigedemokraterna kan in i det sista komma att hemlighålla om de tänker fälla regeringens budget. 

Stefan Löfven meddelar samtidigt att socialdemokraterna inte kommer att sitta och regera på någon annans budget.

Därmed hotas Sverige av en regeringskris om SD vid riksdagens budgetbeslut i början av december röstar på Alliansens budgetmotion.

SD:s ställföreträdande partiledare Mattias Karlsson kan inte svara på när partiet ger besked och utesluter inte att det sker först när riksdagen ska rösta. Enligt honom ska sverigedemokraterna lyssna av stämningarna inom partiet innan de fattar ett beslut. SD räds inte nyval, vilket blir följden när regeringens budget faller.

Siffrorna visar att SD är ett av få partier som skulle vinna på ett nyval. Sverigedemokraterna har gått framåt sedan valet.

SD ska nu analysera vilket budgetalternativ som är bäst för Sverige. En hel del talar för att SD lägger ned sina röster på Alliansen, vilket innebär att regeringens förslag förlorar och det blir nyval.

På SD:s viktigaste profilområde finns ingen skillnad mellan regeringen och Alliansen. Båda vill satsa mer pengar på flyktingmottagning. Regeringen räknar med att SD lägger sina röster på Allians

LeoBergman: dramat runt Juholt blir teater

LeoBergman: dramat runt Juholt blir teater.

Daniel Suhonens bok om Håkan Juholts tid som partiordförande för Socialdemokraterna "Partiledaren som klev in i kylan" (Leopard förlag) hann knappt komma ut i bokhandeln förrän den var slutsåld. En historia om maktkamp, skandaler, vendettor och knivar i ryggen bäddar förstås för intresse. Men visst går tankarna också till klassiskt dramatiska maktstrider? Fler har tänkt tanken. Redan till våren ska boken dramatiseras på Uppsala Stadsteater. Dennis Sandin ska regissera. Manus skrivs av Stina Oscarsson, tidigare dramachef på Sveriges Radio - och som intressant nog dessutom förekommer i Suhonens bok.


http://www.twitter.com/LeoBergmanz

LeoBergman: Arbetarrörelsens kvinnor i ett år

LeoBergman: Arbetarrörelsens kvinnor i ett år.

Nu kommer nästa års laddning av kvinnor i arbetarrörelsen. Som vanligt är det tolv kvinnor som porträtteras i almanackan "Systrar, kamrater!" som ges ut av Arbetarrörelsens sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.


http://www.twitter.com/LeoBergmanz

LeoBergman: höjning av a-kassa viktig trygghet

LeoBergman: höjning av a-kassa viktig trygghet.

Den nya regeringen har nu kommit överens om att höja taket i a-kassan till 910 kronor under de första hundra dagarna för den som är arbetslös. Det är en rejäl höjning från tidigare 680 och en viktig åtgärd.


http://www.twitter.com/LeoBergmanz

LeoBergman: obehöriga gör lärarnas #jobb

LeoBergman: obehöriga gör lärarnas jobb.

Skolverkets rapport visar också att fyra av tio legitimerade lärare inte arbetar inom skolan. De har helt enkelt bytt jobb. Vem gör deras jobb? Jo. obehöriga lärare.


http://www.twitter.com/LeoBergmanz

LeoBergman: Bitterheten ökar bland sjuksyrror

LeoBergman: Bitterheten ökar bland Sjuksyrror.

I en genomgång av löneläget visar det sig att var tredje grundutbildad sjuksköterska tjänar mindre än 25000 kronor per månad. I Jämtland, Västmanland och Blekinge är det nästan hälften. Då är det långt ifrån bara de nyutbildade. Många med flera års erfarenhet har fortfarande en lön under 25000. Det är inte svårt att förstå att bitterheten frodas och leder till att allt fler söker sig nya, bättre betalda jobb.


http://www.twitter.com/LeoBergmanz

LeoBergman: S+MP= höjd a-kassaSlopa den bortre gränsen i sjukförsäkringen, Fas 3 och möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra. Höj a-kassan. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens i flera frågor.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att taket i arbetslöshetsförsäkringen ska höjas. Avtrappningen i a-kassan ska tas bort, vilket betyder att ersättningsnivån blir 80 procent under hela perioden.

S och MP ska också titta på villkoren i arbetslöshetsförsäkringen för att fler ska kunna kvalificera sig. Många har drabbats hårt av deltidsbegränsningen i a-kassan.

Fas 3 ska slopas och ersättas med utbildning, extratjänster och flexjobb. Extratjänster var ett vallöfte från Socialdemokraterna, som kommer att handla om anställningar inom skolan till avtalsenliga löner.

Miljöpartiet har drivit flexjobben, som riktar sig mot arbetslösa med en funktionsnedsättning inom privat och offentlig sektor.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tillsammans inte majoritet för att få igenom sina förslag eller en gemensam budget i riksdagen. Det krävs alltså att föer partier ställer sig bakom för att innehållet i överenskommelsen ska kunna realiseras.

LeoBergman: Löneklyftan stor som på 1930-taletLöneklyftan mellan arbetare och tjänstemän är lika stor som på 1930-talet.

LO:s senaste lönerapport visar att löneskillnaderna mellan LO:s och TCO:s medlemmar är stora. En tjänsteman tjänar i snitt 10600 kronor mer i månaden än en arbetare. Klyftan har vuxit sedan den ekonomiska krisen på 1990-talet och är nu tillbaka på samma nivå som 1934.

Rapporten pekar på att skillnaderna troligen fortsätter att öka och dessutom på att männens löner ligger högre än kvinnornas.

Socialdemokratiska politikern Leo Bergman menar att löneavtalen måste förändras.

Det här är helt oacceptabelt. Vi måste få till nya breda överenskommelser på arbetsmarknaden så att de lägst betalsa grupperna kan få upp sina löner.

LeoBergman: Alla människors lika värde och rätt

LeoBergman: Alla människors lika värde och rätt

Arbetsgivare ska aktivt förebygga och förhindra diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Det är en del i vårt nya hbt-politiska program. 
- Det finns mycket kvar att göra för att få bort en unken homofobi i det svenska samhället. Vi kommer att slåss för ett samhälle där alla har samma rätt att bli respekterade för vem man är och för vem man älskar, sade Stefan Löfven på en pressträff där han tillsammans med Carin Jämtin presenterade vårt nya hbt-politiska program. 

Förebygga diskriminering

Ingen ska diskrimineras på sin arbetsplats. För att det ska bli verklighet krävs medvetna insatser för att motverka okunskap och hbt-fientlighet. En av de viktigaste delarna i hbt-programmet är att arbetsgivare ska vara skyldiga att aktivt förebygga diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck på arbetsplatserna.
Enligt diskrimineringslagen behöver arbetsgivarna i dag bara jobba aktivt och förebyggande mot diskriminering när det är relaterat till kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Vi vill att detta även ska gälla sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Förslag

Hbt-programmet innehåller förslag på ett flertal områden: 
 • Diskriminerande normer
 • Könsmaktsordning
 • Kommuner och landsting
 • Arbete
 • Skola
 • Stjärnfamiljer
 • Hbt-personers hälsa
 • Transpersoners situation i samhället
 • Korrigering av kön
 • Hatbrott
 • Kultur
 • Idrott och föreningsliv
 • EU
 • Internationellt 
Mer information

LeoBergman: Omöjliggör utförsäljning till underpris

Skolor, vårdcentraler och andra välfärdsverksamheter ska inte säljas till underpris. Därför ger vi vallöftet att införa en ny lagstiftning - Lex Serafen - som gör det möjligt att i efterhand kräva att köparen betalar mer pengar.
- Det har ju skett en hel del utförsäljningar under de senaste åren, och en del av dem har skett till ett ganska rejält underpris, några har till och med blivit dömda att vara olagliga i enlighet med kommunallagen. Men det går inte att kräva en återbetalning eller att kräva att få pengar tillbaks eller böter eller den typen av saker, så vi vill ändra lagstiftningen, så att man faktiskt kan göra det, säger Carin Jämtin till SR Ekot. 

Utförsäljningar till underpris

Under Alliansregeringens styre har det vid flera tillfällen skett utförsäljningar av offentliga verksamheter till underpris. Ett av de mest kända exemplen är vårdcentralen Serafen i centrala Stockholm. Serafen såldes av alliansstyrda Stockholms stad till ett antal läkare vid vårdcentralen för ett underpris om 700 000 kronor. Senare såldes vårdcentralen vidare för omkring 20 miljoner kronor. Att sälja offentlig egendom till underpris är ett slöseri med medborgarnas pengar. 

Vallöfte 

Vi föreslår nu en framtidsreform för att stoppa utförsäljningar av offentlig verksamhet till underpris, reformen är ett vallöfte som kommer att finnas med i Socialdemokraternas valmanifest:
 • När det är fastställt att en försäljning gjorts till underpris, eller på annat felaktigt sätt, ska det ge konsekvenser. Lagstiftning – lex Serafen – ska utarbetas som säkerställer att kommunen och kommunmedlemmarna får tillbaka de förlorade skattepengarna. En sådan lagstiftning ska utredas och införas snarast efter att en Socialdemokratiskt ledd regering tillträtt. 

Mer information

LeoBergman: Så har skattesänkningarna drabbat skolan

Sedan 2006 har alliansen i Stockholms stad kontinuerligt prioriterat skattesänkningar före satsningar på välfärd. Bara 2013 sänkte allianspartierna i Stockholm kommunalskatten med 15 öre. För en stockholmare med 30 000 kronor i månadslön innebar 2013 års sänkning en skattesänkning på ungefär 46 kronor. För Stockholm betydde det en förlust på 308 miljoner kronor i uteblivna skatteintäkter

Moderaterna i Stockholm har hävdat att skattesänkningarna inte skulle drabba välfärdens verksamheter, särskilt inte skolan. Men utvecklingen i Stockholms skolor visar en helt annan bild. 

Sedan 2006 har lärartätheten i Stockholms stad sjunkit från 11,6 elever per lärare till 12,6 elever per lärare. Genom att Moderaterna har prioriterat skattesänkningar istället för satsningar på kunskap och skola har Stockholms skolor förlorat mer än 400 lärartjänster.

Vi tycker att fler lärare och mindre skolklasser ska gå före fler skattesänkningar. Håller du med?

Läs om statistiken här

http://www.twitter.com/LeoBergmanz

Leo Bergman

LeoBergman socialdemokratisk politiker

Socialdemokrat. Djurvän. Miljövän. Småbarnspappa. Student. Föredrar vegetarisk och främst #ekologisk mat.
Här är mina konton på socialamedier:

http://www.twitter.com/LeoBergmanz
http://www.instagram.com/LeoBergmans
http://www.facebook.com/LeoBergmanz
LeoBergmans profil på Pinterest.


Följ min blogg med Bloglovin