Leomanifestet V0.1

Leominfestet v0.1

(första utkastet)

Punkt 1: 

Miljösatsning

Punkt 2:

Djurskydd

Punkt 3:

Kemikaliefritt liv

Punkt 4:

...

Punkt 5:

...