Lyckoforskningen

Lyckoforskningen.

Senaste forskning i lycka från Umeå och Göteborgs universitet visar att det bland annat vikten av måluppfyllelse för att man ska må bra. Till viktiga psykologiska lyckofaktorer hör bland annat förmågan att leva i nuet, att känna optimism inför framtiden och att förhålla sig positiv i tider av motgångar. 

Lyckans många källor

Dina personlighetsdrag kan påverka din lycka. Störst betydelse har emotionell stabilitet, extraversion samt samvetsgrannhet.