Robotarna gör entre i arbetslivet

Det pågår en andra industriell revolution. Den första gav oss ångmaskinen, elektriciteten och explosionsmotorn. I dag handlar det om att digitaliseringen och den nya robottekniken i grunden ändrar arbetslivets förutsättningar. Därför behövs en djupare samhällsdebatt om arbetet i framtiden. Nu gör en ny generation robotar entre - betydligt mer intelligenta och utan den traditionella buren. De kan dessutom samarbeta. Detta utmanar både arbetare och tjänstemän.


www.leobergman.nu