Slow living

Stillhet och att vara introvert har fått lika hög status som rörelse och extrovert beteende. Att göra ingenting och att vara tyst är just nu coolare än att ha en fulltecknad agenda och gapa högst.