LeoBergman: Digital revolution skapar arbetslöshet

Datorer kan utföra jobb både effektivare och billigare än människor. Det gäller även tjänstesektorn i Sverige. 

Den digitala teknikens kapacitet ökar i en oerhört snabb takt.
53 procent av dagens jobb i Sverige försvinner inom 20 år, varannat jobb. Därmed riskerar 2,5 miljoner svenskar att hamna i "teknologisk arbetslöshet".

De faktorer i arbetsmoment som är svårare att ersätta med teknik är fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandling, förmåga att övertala samt omtanke om andra människor. 

Vinnarna är de som utvecklar nya sätt att kombinera sina kunskaper med datorexpertis. Bli duktiga på att entusiasmera och presentera kultur för allmänheten. De som kan skapa nya sätt att locka människor till kvalitetskultur kommer att vara mycket eftertraktade.

Alltså, originalitet och social förmåga är räddningen.


www.leobergman.nu