LeoBergman: Kulturen gör oss svenskar toleranta


Den färska rapporten från World Values Survey visar att Sverige är det mest annorlunda landet i världen. Invånarna i Landet Lagom är uppenbarligen extrema. Sverige är helt enkelt extremt när det gäller värden som hög tillit, tolerans, jämställdhet och individualism. 

Att bygga tillit och tolerans har en avgörande betydelse - och i det arbetet är kulturen ett av de viktigaste medlem för att nå hållbara resultat.

Kan rekommenderas att läsa David Karlssons bok "En kulturutredning: pengar, konst och politik" från 2010.