LeoBergman: färre fasta jobb i byggbranschen

Trenden är att fastställda byggnadsarbetare blir att färre samtidigt som de fastanställda tjänstemännen blir allt fler. Byggnadsarbetarens stora granskning visar att under den senaste tioårsperioden har andelen anställda byggnadsarbetare i Skanska, NCC, Peab och JM minskat från 62 till 54 procent.

Men när byggen styckas upp och allt fler inhyrda byggnadsarbetare hyrs in som utbytbara kuggar är det lätt att lagkänslan slås sönder. Bra lag spelar bättre, inte minst på jobbet.


www.leobergman.nu