LeoBergman: socialamedier fackligt vapen

Glöm flygblad och kinesiska väggtidningar. När aktivister för arbetares rättigheter i Kina försöker organisera arbetare sprider de sitt budskap via Weibo, den kinesiska motsvarigheten till Twitter.

Socialamedier spelar en allt viktigare roll i kampen för demokrati och fackliga rättigheter i Kina.
Det gör de även i övriga världen. Socialamedier är ett verktyg i demokratikämpens kamp.


www.leobergman.nu