LeoBergman: Native advertising eller fraud advertising?

Native advertising har bara funnits i Sverige i 3-4 år. Någon etablerad översättning av uttrycket finns inte, men ''inomflödesannonsering'' används ibland i reklambranschen. Syftet är just att annonsen ska likna det vanliga ''flödet''. Reklamen förekommer framför allt på webbsajter, men även i tidningar.

I native advertising använder man sig inte av konventionella annonser, utan av artiklar, webb-tv med mera som så långt som möjligt ska se ut som det vanliga redaktionella materialet.

Det finns ännu ingen enhetlig reklammarkering för native advertising. Ibland märks texterna eller tv-inslagen med ''I samarbete med...'' eller ''Sponsrad av...'' följt av ett företagsnamn.

Målgruppen, oftast konsumenten, luras på det sättet att tro att det man läser är redaktionens material. Man skulle kunna kalla det fraud advertising. Det går ut på att lura läsaren eller tittaren att tro på innehållet i texten eller videon och därmed skapa en ''lättlurad'' kund. Det är inte marknadsföring, utan ren lurendrejeri! Finns det inga lagar mot sådant? Hur länge ska man behöva luras?

www.leobergman.nu