LeoBergman: Osthuset och Legoladan i Gubbängen blir av?

Osthuset och Legoladan är två byggnadsprojekt i Stockholms förort Gubbängen, som väcker ett uppror bland de boende och politikerna i området. Enig stadsdelsnämnd Farsta är emot förslaget att bygga Osthuset och Legoladan i den lilla parken intill tunnelbanestationen Gubbängen i området med samma namn. De boende i området är också emot byggplanerna. Det har skickats in över 90 överklaganden till stadsbyggnadsnämnden i Stockholm. Lokala politiska (S)-föreningar vädjade till sina representanter i stadshuset och stadsbyggnadsnämnden om att stoppa de felplacerade byggprojekten.

Majoriteten i stadshuset med Socialdemokraterna och Roger Mogert i spetsen fattar beslutet att fortsätta med planförslaget, Legoladan och Osthuset blir av. ''Odemokratiskt'' skriver tidningen StockholmDirekt Farsta/Sköndal i sin artikel om reaktionen från lokala s-föreningen i Gubbängen/Hökarängen där ordföranden har valt att avgå som svar på stadshusets odemokratiska beslut.

De boende väntar inte heller på mirakel och ska överklaga beslutet till högre instanser. Fortsättningen följer...


www.LeoBergman.nu