LeoBergman: Vad betyder p/e-tal?

P/E-tal är ett mått på om en aktie är billig eller dyr. En aktie som kostar 1 000 kronor kan ju vara billigare än en som kostar 20 kronor. Det beror ju på vad man får för pengarna. Där kommer p/e-talet in.

P står för pris, alltså vad aktien kostar per styck. E står för det engelska ordet earnings, det vill säga vinst på svenska. Grundläggande är att ett högt p/e-tal tyder på att aktien är dyr, ett lågt p/e-tal tyder på att aktien är billig.

En aktie värderas utifrån bolagets förmåga att generera vinst. Om en aktie kostar 100 kronor (p) och bolaget gör en årsvinst på 10 kronor (e) per aktie, så blir p/e-talet 10 (100/10=10). Det är en normal p/e-talsnivå på börsen i dagsläget. Den som köper hela bolaget skulle få pengarna tillbaka på 10 år i form av vinst från bolaget.

Om aktien kostar 100 kronor och bolaget bara gör en vinst på 2 kronor per aktie, då blir p/e-talet 50 (100/2=50). Det är en väldigt mycket dyrare aktie än den jag nämnde först. Man skulle säga att denna aktie är kraftigt övervärderad. För att denna aktie ska få ett p/e-tal på 10 ska kursen ned till 20 kronor (20/2=10).

Vad som är ett normalt p/e-tal varierar från bransch till bransch, från bolag till bolag och beroende på marknadsläget. Företag i tillväxtmarknader brukar ha högre p/e-tal eftersom de förväntas öka vinsten i framtiden. H&M är ett exempel som har ett p/e-tal omkring 18. Generellt har p/e-talen gått ned på börsen i samband med börsnedgången.

P/e-talet är inte svaret på alla värderingsfrågor kring aktier. Man sätter till exempel inte p/e-tal på bolag som gör nollresultat eller förlust. Men det är ett mycket överskådligt och populärt mått.


www.LeoBergman.nu